© All Rights Reserved Forum Studentów Uczelni Artystycznych

 

 

"My, studenci polskich Uczelni Artystycznych, uważając integrację naszego środowiska akademickiego za niezbędny warunek jego dalszego rozwoju, powołujemy Forum Studentów Uczelni Artystycznych, będące porozumieniem reprezentującym nasze wspólne dążenia, w sposób twórczy uczestniczące w rozwoju sztuki, nauki oraz kultury narodowej."

- STATUT FSUA

Aktualności

26 lutego 2022
LIII Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Bydgoszczy Obradowaliśmy m.in. na temat doraźnej pomocy dla studentek i studentów z Ukrainy, a także w jaki sposób wprowadzać na uczelniach skuteczne środki zwalczania mobbingu i dyskryminacji. Do Forum z głosem doradczym dołączył też Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Toruniu.
04 grudnia 2021
LII Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Łodzi Podczas obrad gościliśmy Przewodniczącego Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej - Mateusza Grochowskiego, z którym porozmawialiśmy na tematy ważne dla specyfiki naszych uczelni. Ten zjazd był też wyjątkowy, dlatego, że miał charakter sprawozdawczo-wyborczy, na którym wybraliśmy nowe Prezydium!
23 października 2021
LI Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Lublinie Obrady połączone były z uczestnictwem w pierwszym Ogólnopolskim Forum Kultury Studenckiej, którego FSUA była współorganizatorem.
15 maja 2021
Był to nasz jubileuszowy 50 Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych! Rozmawialiśmy w szczególności o trudnej obecnej sytuacji w szkolnictwie artystycznym.
19 grudnia 2020
Był to nasz drugi Zjazd w nowym roku akademickim. Gościem na Zjeździe był prof. dr hab. Krystian Kiełb - Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, członek Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
24 października 2020
Był to nasz pierwszy Zjazd w nowym roku akademickim. Niestety nie mogliśmy spotkać się stacjonarnie, ale mamy nadzieję, że już niedługo będzie to możliwe. Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami uczestniczyli w obradach. Do zobaczenia na kolejnym Zjeździe już w grudniu!
22 lutego 2020
XLVI Zjazd FSUA w Warszawie

Kontakt

fsua@psrp.org.pl

Samorząd Studencki 
Szkoły Filmowej w Łodzi

Bud. CNM p. 1.11

ul. Targowa 61/63

90-323 Łódź

Forum Studentów Uczelni Artystycznych

HISTORIA ZJAZDÓW