© All Rights Reserved Forum Uczelni Artystycznych

 

 

"My, studenci polskich Uczelni Artystycznych, uważając integrację naszego środowiska akademickiego za niezbędny warunek jego dalszego rozwoju, powołujemy Forum Uczelni Artystycznych, będące porozumieniem reprezentującym nasze wspólne dążenia, w sposób twórczy uczestniczące w rozwoju sztuki, nauki oraz kultury narodowej."

- STATUT FUA

Aktualności

14 maja 2022
LIV Zjazd Forum Uczelni Artystycznych w Szczecinie Mieliśmy okazje spotkać się z dr Iwańskim, Prorektorem ds. artystyczno-naukowych i porozmawiać na temat związany z równością na uczelni, oraz poruszyliśmy tematy absolwentów i ich losów po studiach. Istotnym punktem obrad było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której tworzymy bazę informacji w jakich uczelniach jak bardzo rozwinięte są kodeksy etyki, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, oraz jak wygląda wysokość budżetu samorządu i kół naukowych, a także jak i czy działają biura karier. Do naszego
26 lutego 2022
LIII Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Bydgoszczy Obradowaliśmy m.in. na temat doraźnej pomocy dla studentek i studentów z Ukrainy, a także w jaki sposób wprowadzać na uczelniach skuteczne środki zwalczania mobbingu i dyskryminacji. Do Forum z głosem doradczym dołączył też Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Toruniu.
04 grudnia 2021
LII Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Łodzi Podczas obrad gościliśmy Przewodniczącego Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej - Mateusza Grochowskiego, z którym porozmawialiśmy na tematy ważne dla specyfiki naszych uczelni. Ten zjazd był też wyjątkowy, dlatego, że miał charakter sprawozdawczo-wyborczy, na którym wybraliśmy nowe Prezydium!
23 października 2021
LI Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Lublinie Obrady połączone były z uczestnictwem w pierwszym Ogólnopolskim Forum Kultury Studenckiej, którego FSUA była współorganizatorem.
15 maja 2021
Był to nasz jubileuszowy 50 Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych! Rozmawialiśmy w szczególności o trudnej obecnej sytuacji w szkolnictwie artystycznym.
19 grudnia 2020
Był to nasz drugi Zjazd w nowym roku akademickim. Gościem na Zjeździe był prof. dr hab. Krystian Kiełb - Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, członek Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
24 października 2020
Był to nasz pierwszy Zjazd w nowym roku akademickim. Niestety nie mogliśmy spotkać się stacjonarnie, ale mamy nadzieję, że już niedługo będzie to możliwe. Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami uczestniczyli w obradach. Do zobaczenia na kolejnym Zjeździe już w grudniu!
22 lutego 2020
XLVI Zjazd FSUA w Warszawie

Kontakt

fua@psrp.org.pl

Samorząd Studencki 
Szkoły Filmowej w Łodzi

Bud. CNM p. 1.11

ul. Targowa 61/63

90-323 Łódź

Forum Uczelni Artystycznych

HISTORIA ZJAZDÓW