© All Rights Reserved Forum Studentów Uczelni Artystycznych / Julia Podsiadło / Daria Starak

 

Forum Studentów Uczelni Artystycznych

 
Forum Studentów Uczelni Artystycznych 
 
FSUA zrzesza 19 polskich uczelni muzycznych, plastycznych, filmowych i teatralnych.
 
Do zadań FSUA należy w szczególności:
rozwijanie współpracy i umacnianie więzi pomiędzy studentami uczelni artystycznych,
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących ogółu studentów uczelni artystycznych,
inspirowanie i wspieranie działań studentów uczelni artystycznych,
przyczynianie się do wzrostu znaczenia wyższego szkolnictwa artystycznego,
troska o poziom edukacji artystycznej i przestrzegania praw studentów,
reprezentowanie środowiska studenckiego na forum ogólnopolskim i międzynarodowym,
wspieranie samorządności studenckiej w uczelniach artystycznych,
współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
współpraca z Konferencją Rektorów Uczelni Artystycznych oraz Akredytacyjną Komisją Uczelni Artystycznych.
 
FSUA jest komisją branżową działającą przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.