© All Rights Reserved Forum Studentów Uczelni Artystycznych

 

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej to projekt, współorganizowany przez FSUA, którego celem jest rozwój i badanie kultury studenckiej w Polsce. Realizacją projektu zajmuje się Akademickie Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Chatka Żaka.

 

Wszystkie informacje o projekcie znajdziecie tutaj: 

https://www.umcs.pl/pl/kultura-studencka-ack-chatka-zaka-umcs-w-lublinie,20368.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentanci FSUA będą prowadzić oraz uczestniczyć w panelach dyskusyjnych na temat kultury studenckiej z perspektywy studentów uczelni artystycznych. Podejmą dyskusję jakim stopniu to właśnie uczelnie zawodowe z kierunkami artystycznymi kreują kulturę studencką, która dotyczy całej społeczności akademickiej.

 

 

Projekt realizowany jest m.in. poprzez określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji kultury studenckiej
i akademickich centrów kultury oraz poprzez portal internetowy sieciujący te jednostki. Chcemy, aby w efekcie budowanej przez nas współpracy powstały rekomendacje, stanowiące podstawę do wsparcia i dalszego rozwoju kultury studenckiej
w Polsce.

Forum Studentów Uczelni Artystycznych

Forum Kultury Studenckiej